–deur Reinhard Bonnke

Toe het Hy hulle beveel: ‘Gaan die hele wêreld in en verkondig die Goeie Nuus aan almal, oral’.“ Mark. 16:15 Maak geen fout nie – God is besig om te werk. Deesdae is wêreldevangelisasie uit­voer­baar. Voorwaarts! Dit is ons Aanvoerder se opdrag vir 2010. Dit is Sy agenda.

Wat is ons s’n? God het ons geskape om Sy hande op aarde te wees; Hy het dit dus aan ons oorgelaat om die Evangelie aan die wêreld te verkondig. Indien ons dit nie doen nie, is daar geen Plan B nie. Dit is óns opdrag! God wil hê dat ons op Sy strydwa moet spring en Sy gewapende magte wees – met satan onder die strydwa se wiele. Ons hoef nie verder te soek na die betekenis van die lewe nie. Daar is geen hoër vervulling as om redding aan ons geslag te verkondig nie.

GOD ROEP EN RUS TOE

Baie mense wag om uit te vind of hulle genoegsaam gegroei het, genoeg getuigskrifte het en geestelik toegerus is vir die werk. Die tyd is min en daar is nie tyd om te vermors nie. Dawid was net ‘n onvolwasse, vrypostige jongeling toe God hom gebruik het om die slingervel teen die reus Goliat te gebruik. Laat ons met die werk aangaan terwyl ons groei!

Die boodskap word nie gemeet aan die boodskapper nie. Die ‘wysheid’ daarvan is nie ‘die wysheid van die persoon’ nie; dis die wysheid van God. Ons mag dalk bewe van vrees terwyl ons die werk doen, soos Paulus in Korinthe, maar die Woord is die hamer wat selfs rotse kan versplinter. Dit maak nie saak wie die Woord spreek nie. Moses was glad nie oortuig dat die Israeliete na hom sou luister nie, wat nog van doen wat hy hulle aansê om te doen. Aan die einde het selfs die magtige Rooi See op sy stem gereageer… omdat hy met God se outoriteit gepraat het.

Optrede belangrik

Grootgemaak as ‘n koninklike Egiptenaar, het Moses die geleenthede wat hy gekry het, gekanselleer deur sy optrede. Hy het ‘n man vermoor en moes vinnig wegkom. Vir veertig jaar moes hy skape oppas – iets wat selfs ‘n jong seun kon doen. Moses is só ti­pies van die mense wat God gebruik.

Deur die hele Skrif, en sedert Moses se tyd, word skynbaar ontoegeruste mense gebruik vir die taak en word sodoende uitstaande diensknegte van God. As mens regtig daaraan dink, wie is nou eintlik toegerus? Moses was die sagmoedigste mens op aarde, maar beslis nie die dapperste nie. Tog het hy Farao se hele slawemag en hul lewende hawe onder Farao se neus weggeraap.

Hy het sy krag saam met God gesnoer en vreeslose waaghalsigheid aan die dag gelê. Hy het direk van die veld af in Farao se troonkamer ingestap. God het sy sagmoe­dige hart, die hart van ‘n bokkie, weg­geneem en dit vervang met ‘n leeuehart. Die God wat mense vrymaak, het Moses ge­stuur en stuur nou ook vir ons met die boodskap: “Laat my mense vry!”

DEELGENOTE AAN SY VREUGDE

Die Skepper het ons hier geplaas as instrumente deur wie Sy planne ten uitvoer gebring kan word. As die werk gedoen moet word, moet dit deur óns gedoen word; anders bly dit ongedaan. “Net die Here bring verlossing!” Jona 2:9.

Die Here is egter nie op ‘n solo-ekspedisie nie en daar is ‘n rede daarvoor. Die uit­nodiging wat aan die diensknegte gerig is in die gelykenis van die ‘talente’, word ook aan ons gerig: “Kom vier saam met My fees!” Matt 25:21,23. God verheug Hom wanneer die goddelose na Hom draai en Sy doel is om ons te seën met dieselfde mate van goddelike vreugde.

MEDEWERKERS VAN GOD

God stuur ons vandag soos wat Hy Moses gestuur het, om satan se gevangenes vry te laat en die wêreld te verander. Die hel is nie vir die skares ontwerp nie. Die hemel wag vir hulle! Ons mag dalk minderwaardig voel en soos Moses vra: “Wie is ek?” en God het geantwoord dat dit nie saak gemaak het wie Moses was nie, maar wie God is en wat Hy gedoen wou hê – Eks 3: 11-12.

Moses kon nie die plae na Egipte stuur nie, maar hy kon hulle op Egipte afbid. Hy het geen krag oor die wind of die water gehad nie, maar die see het op sy bevel ‘n pad gemaak. Ons moet doen wat ons kán en dan sal Hy doen wat ons nié kan nie. Ons moet doen wat moontlik is en dan sal God die onmoontlike vermag. Laat 2010 ‘n Oorwinningsjaar vir die Evangelie van Jesus Christus wees!


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)