–deur Bennie Mostert

In Matt 5:3 lees ons van die geseëndes: die armes van gees, die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God.

Die geseËndes

So vertaal ‘n aantal Engelse vertalings hierdie gedeelte: “Blessed, happy, to be envied, and spiritually prosperous, with life full of joy and satisfaction in God, favour and salvation, regardless of their outward conditions are the poor in spirit, the humble, who rate themselves insignificant, for theirs is the Kingdom of Heaven! God blesses those people who depend only on Him; happy are those who know they are spiritually poor; humble men are very fortunate; you are blessed when you are at the end of your rope; if there is less of you there is more of God and his rule; those who realise their need for him; the destitute and helpless in the realm of the spirit.”

die wÊreld se manier

Die wêreld se manier is om sterk te wees, om mag te hê, om ‘bo’ te wees, om met krag te kan optree. Jesus sê: as jy gelukkig wil wees, as jy die seën van die Here wil belewe en aan die koninkryk van God wil behoort, moet jy arm van gees wees en weet hoe afhanklik jy van God is en nederig wees, alleen op Hom hoop en nie op jouself nie, aan die einde van jou eie krag en jou eie oplossings kom, jou nood aan Hom besef en ook weet dat jy hulp nodig het.

En daarteen rebelleer alles in ons. Dit wil ons nie doen of glo nie. Dit is nie wat ons wil hê nie. Dit is nie wat die ou natuur graag wil hê nie. Ons wil nie glo dat dit God se pad is en die pad na volle vreugde en oorwinning is nie. Dit klink soos dwaasheid.

onsin vir die wÊreld

En menslik gesproke is dit dwaasheid. Maar dit is presies wat in 1 Kor 1:27-30 staan: “En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam; wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam, en wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom: die vryspraak, die heiliging en die verlossing.”

Wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam; wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam, en wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Dit is wat die Woord ons leer. Moenie ‘n ander pad probeer loop nie. Hierdie is God se pad en dit is die pad van geestelike krag en oorwinning en wat die mag van die Bose breek.

die enigste bron

God is ons Bron, nie ons eie krag nie. God se pad is vergifnis – om genadig te wees, om lief te hê en nie verbitterd te wees nie, om te glo in ‘n God wat ons nie kan sien nie. God sê: as jy hierdie berg uit die pad wil kry, as jy dit gelyk wil maak, gaan dit deur geloof wees en nie deur krag en geweld nie.

Menslik gesproke klink dit nie reg nie – maar dit is soos wat die Kerk en gelowiges deur die eeue elke keer die oorwinning in elke situasie behaal het. Om arm van gees te wees, beteken ek kan nie vir myself sorg nie, ek hoef nie vir myself te sorg nie, want God sorg vir my. En dit het niks met luiheid of werkskuheid of verskonings waarom ek nie wil werk, te doen nie. Dit is wel om te erken dat ek swakhede het en dit nie hoef weg te steek nie.

’n nuwe hartsingesteldheid

Om te verstaan dat ek arm van gees is, is vir die ou natuur vernederend en breek alle hoogmoed in my af. Wanneer ek ‘arm’ is, maak dit my vry van voorgee. Ek probeer nie meer te presteer om aanvaarbaar te wees nie, ek word nie meer deur my besittings besit nie, die aanvaarding en die lof van mense is nie meer vir my belangrik nie, ook nie titels en posisies nie.

Om arm van gees te wees, om te weet hoe afhanklik ek van God is, is ‘n hartsingesteldheid. Dit bring my by die punt waar ek besef God is die bron van my krag en Sy krag en voorsiening is genoeg vir elke situasie. Die pad na ‘n lewe van seën en konstante blydskap en oorwinning is, eienaardig genoeg, om arm van gees te wees.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)