–deur Anthony van Tonder

Wat is ʼn Middeljarekrisis (MJK)? MJK is ʼn emosionele toestand wat by sowel mans as vrouens kan voorkom, gewoonlik om en by 45 jaar. Die nuutste navorsing het egter getoon dat dit selfs vanaf 35 tot en met 50 jaar kan voorkom.

Die onrus of die kommer wat die persoon ervaar, is gewoonlik omdat die besef posvat dat meer as die helfte van sy/haar lewe reeds verby is.

BINNE-OORLOG

Een van die faktore wat ʼn rol speel, is veroudering. Gewoonlik voel die persoon dat hy/sy op daardie ouderdom baie meer moes bereik het. Marc Gerzon het die volgende stelling oor die verstaan van Volwasse Verandering / Metamorfose gemaak:

“I had a war going on inside me between the voice that said, ‘You’re finished growing, you’re done, it’s a done deal’, and another voice that said, ‘You’ve only begun to explore what life is about!”

TEKENS VAN DIE MIDDELJARE­KRISIS

Wat verklap beslis dat ʼn persoon midde-in die MJK is? Hier is ʼn paar tekens dat jy/jou eggenoot/’n geliefde dié krisis beleef:

Hy/Sy dra ‘jonger’ klere
Hy/Sy kies ʼn jonger vriend/vriendin
Hy/Sy koop ʼn sportmotor
Hy/Sy streef na maniere om sy/haar jeug te behou
In ernstige gevalle kan dit selfs na selfmoord of alkohol- of dwelmmisbruik lei.

DIE SIMPTOME

Wat nou van die persoon wat nié ʼn sportmotor koop of anders aantrek nie? Miskien is dit nodig dat jy die volgende simptoom-oorsiglysie deurgaan om vas te stel of jy/jou eggenoot/ ʼn geliefde moontlik ʼn grensgeval is:

Verveeldheid, moegheid of oormatige energie
Selftwyfel
Dagdromery
Geïrriteerdheid
Onverwagte woede-aanvalle
Reaksie op alkohol, dwelms of kos
Verlaagde of verhoogde seksdrang
Verhoudings, veral met ʼn jonger persoon.
Indien jy ongeveer 70% van hierdie lysie kon afmerk, is jy/jou eggenoot/’n geliefde baie beslis in ʼn MJK vasgevang.

INVLOED OP GEVOELENS

Hoe sal ʼn MJK ʼn persoon se gevoelens beïnvloed?

Jy is ontevrede met die lewe/jou leefstyl
Verveeldheid met dinge/persone wat nog altyd deel van jou lewe was
Avontuurlustig en ʼn begeerte na iets heeltemal ‘anders’
Twyfel oor die betekenis van die lewe en die geldigheid van besluite wat vroeër geneem is
Verwarring oor wie jy is en waarheen jou lewe op pad is

VERSKILLENDE INVLOEDE

Jy word nie net eendag wakker en besluit dat dit nou die regte tyd vir ʼn MJK is nie. Daar is gewoonlik verskeie invloede wat tot die toestand aanleiding gee. Daar is menige omstandighede wat daartoe aanleiding kan gee:

Mans/vrouens wat jonk getroud is
ʼn Ongelukkige huwelik
Leënessindroom
Ontevredenheid by die werk
Ouer word
Rebelse kinders
Depressie
Angs en stres
Twyfel
Skuld
Aansienlike verlies of verandering
Dood van ʼn ouer
Afdanking by die werk
Egskeiding
Hierdie tydelike toestand kan intern sowel as ekstern manifesteer.

EKSTERNE TEKENS

Fisieke verwaarlosing
Finansiële wanbestuur
Sosiale disfunksie
Prestasiedruk
Korreksie word as kritiek ervaar
Stryd om gesag te aanvaar
Skeiding van die eie omgewing

INTERNE GEVOELENS

Mense wat die MJK ervaar, raak soms betrokke by drastiese leefstylveranderinge wat langtermyneffekte kan hê. Indien jy byvoorbeeld dink dat alles jou maat se skuld is, kan jy moontlik betrokke raak by ʼn verhouding, selfs ʼn vinnige egskeiding verkry, net om later uit te vind die probleem was eintlik maar jyself. Die volgende gevoelens is bewys van die effek wat die MJK op jou het: Emosionele seer

Geestelike wanfunksionering
Angs/bekommernis
Vrees vir verwerping
Onsekerheid
Trots/perfeksie
Swak selfbeeld
Daar is natuurlik leefstylveranderinge wat baie positief is – jy kan dalk beter begin eet, oefen, meer slaap kry of van klein, onnodige verpligtinge ontslae raak. Indien jy of jou maat deur die MJK gaan, is dit baie belangrik dat jy nader aan God beweeg en ook na ander sterk godvresende persone, wat jou gedurende hierdie uitdagende tyd kan bystaan, gaan vir hulp.

‘N FILOSOFIESE PERSPEKTIEF

Sommige mans raak heel filosofies oor ʼn MJK – maar nie noodwendig wys op ʼn Bybelse manier nie! Volgens een anonieme heer: “Mans spandeer hulle twintigs deur glad nie om te gee wie hulle is nie, hul dertigs deur te word wie hulle is, hul veertigs deur te probeer agterkom wie hulle eintlik is en hul vyftigs deur te probeer verander wie hulle werklik is…” Dit is seker waarom hierdie spesifieke meneer sy Mercedes SLK Sport gekoop het, na ‘rap’-musiek luister én goue kettings in sy vyftigs dra?

WAT KAN EK DOEN AS EK DIE KRISIS BELEEF?

Erken die waarheid omtrent die situasie
Identifiseer waar jy nie reg optree t.o.v. verhoudings nie. Besluit wat om te doen om dit reg te stel of dit te laat staan
Wees baie realisties oor jou werklading ten einde uitbranding te voorkom
Kyk baie krities na jou gesondheid en besluit hoe jy jou leefstyl gaan verander om balans te kry
Plaas jou huislike lewe onder die ver­grootglas en besluit op ʼn aksieplan om herstel te bring
Leer uit jou ervaring en wees ook baie oop vir raad van ander. Dit is baie minder skadelik om op eie koste te leer. Wees teenoor iemand verantwoordbaar en versoek gebed en berading by jou kerkleiers. Dit is baie belangrik om oor die onderwerp op te lees en nie toe te gee aan tipiese MJK-gedrag nie. Vra ook hulp t.o.v. nuwe doelstellings, nuwe groei-areas in jou lewe en om jou te help om wyse besluite toe te pas.

HOE VOORKOM EK ‘N KRISIS?

Jy kan ʼn MJK voorkom deur weer op vier groot areas in jou lewe te fokus en dan al jou bekommernisse, vrese, hoop en drome na God toe te bring. Die vier areas is:

WERK AAN JOU VERHOUDINGS

Teen die middeljare is die meeste huwelike op hul laagste punt ooit. Die huwelik is vervelig en afgesaag omdat daar nie te veel aandag aan spandeer word nie. Te veel druk by die werk en te veel aktiwiteite met die kinders kan gehaltetyd met mekaar, en om ʼn warm huweliksverhouding te bou, verminder. Werk daaraan! ʼn Sterk huwelik sal help om ʼn MJK te verhoed.

DINK WEER OOR JOU LOOPBAAN

Wie het God jou geskep om te wees? Wat is jou gawes en talente? Word dit in jou loopbaan gebruik en het jou loopbaan ʼn dimensie wat ‘n goeie invloed op ander mense se lewens het? Om iets vir ander te doen, gaan al hoe belangriker word namate jy ouer word. Jy wil tog sekerlik ʼn nalatenskap agterlaat?

HERONDERSOEK JOU WAARDES

Jy het drie belangrike bronne: tyd, geld en energie. Vra jouself: “Spandeer ek my tyd, geld en energie op die regte manier? Is ek waar God my bedoel het om as spesiale en unieke persoon te wees?” Moontlik sal jou MJK jou die moed gee om wéér oor jou loopbaan te dink en miskien, net miskien, te doen wat jy nog altyd wou doen.

TYD SAAM MET GOD

Gedurende die MJK het jy stabiliteit nodig. As jy ʼn Christen is, volg Christus – selfs al voel Hy vir jou by tye baie ver. Dit voel maar net so omdat jy ʼn krisis beleef. Hou aan om met God te praat en Sy Woord te lees. Lees Psalms en laat toe dat God jou hart aanraak. Raak by ʼn Bybelstudiegroep betrokke. Teen die middeljare het baie mense maar min ware vriende.

Gebruik hierdie tyd om die ware vriendskappe te bou en te verstewig en ook om nader aan jou eie familie en jou familie in Christus te kom. Onthou – God gee werklik vir jou om. Indien jy nog nooit jou lewe aan die Here gegee het nie: die Bybel sê baie duidelik dat, indien jy jou hart en jou lewe vir Jesus oopmaak, Hy sal inkom en gemeenskap saam met jou hê.

“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As jy My stem herken en die deur oopmaak, sal Ek na jou toe ingaan en ons sal die feesete saam geniet. Elkeen wat aanhou oorwin, sal ek toelaat om saam met My op die troon te sit, net soos Ek oorwin het en saam met My Vader op die troon sit.” Openbaring 3:20-21.

IETS OM AAN TE HERKOU…

Die middeljare is dié tyd van herevaluering. Die jong volwassene vra: ‘Wat gaan ek doen?’ Die middeljarige volwassene behoort te vra: ‘Waarom doen ek wat ek doen?’

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)